Lista aktualności Lista aktualności

"Kupimy twój las"

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prudnik jest zainteresowane zakupem gruntów leśnych oraz gruntów rolnych przeznaczonych do zalesienia

1. Nadleśnictwo Prudnik jest zainteresowane zakupem następujących gruntów:

- w Ewidencji Gruntów i Budynków są sklasyfikowane jako las (Ls), a w przypadku gdy są to grunty rolne muszą być przeznaczone do zalesienia (w gminnym planie zagospodarowania przestrzennego lub posiadać decyzję o warunkach zabudowy na zalesienie),

- bezpośrednio sąsiadujących z działką ewidencyjną Nadleśnictwa Prudnik,

- regulujących przebieg granicy polno-leśnej,

- posiadających czytelną granicę dobrze widoczną w terenie,

- są atrakcyjne pod względem powierzchni i stanu sanitarnego,

- posiadających uregulowany stan prawny tzn. jest założona księga wieczysta i nie jest obciążona na rzecz osób trzecich,

- właściciel gruntów nie jest w sporze granicznym z sąsiadami.

2. Oferta sprzedaży gruntów powinna zawierać następujące dokumenty :

- informację z proponowaną ceną zbywanego gruntu,

-zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla sprzedawanej działki, a w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zbywanej nieruchomości proszę o przekazanie informacji o przeznaczeniu działki w planie, który utracił moc lub ewentualnie w studium kierunków i sposobów zagospodarowania przestrzennego,

- aktualny wypis i wyrys mapy z ewidencji gruntów dla sprzedawanej nieruchomości.

3. Proponowane do sprzedaży grunty  mogą być lustrowane przez pracowników nadleśnictwa celem potwierdzenia ich przydatności do prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej.

4. Zgodę na zakup gruntów leśnych i przeznaczonych do zalesienia wydaje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

5. Osoby zainteresowane sprzedażą gruntów spełniające powyższe kryteria zapraszamy do kontaktu z Nadleśnictwem Prudnik.

tel. 774363241

e-mail: prudnik@katowice.lasy.gov.pl