Wydawca treści Wydawca treści

zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe z dominacją dębu na niżu i w części wyżynnej oraz świerka w górach. Średni wiek lasów na naszym terenie to 64 lata, a przeciętna zasobność wynosi 260 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

  • 90 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
  • 6 proc. – łegi, czyli lasy porastające żyzne, nadrzeczne tereny
  • 3 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
  • 1 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych (udział powierzchniowy w roku 2018)

  • 31 proc. – dąb
  • 13 proc. – sosna
  • 13 proc. –
  • 9 proc. – brzoza
  • 8 proc. – modrzew
  • 6 proc. – lipa
  • 5 proc. – świerk
  • 5 proc. – olsza
  • 4 proc. – jesion
  • 7 proc. – jodła, daglezja, klon, jawor, wiąz, grab, topola, wierzba

Przeciętna zasobność drzewostanów

  • 1987 r. – 255 m sześc./ha
  • 1998 r. – 254 m sześc./ha
  • 2008 r. – 260 m sześc./ha
  • 2018 r. - 246 m sześc./ha