Położenie

Nadleśnictwo Prudnik jest jednym z trzydziestu ośmiu nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Nadleśnictwo jest położone na terenie województwa opolskiego, powiatów: brzeskiego, nyskiego, prudnickiego, głubczyckiego i kędzierzyńsko-kozielskiego, na terenie miast: Paczków, Otmuchów, Nysa, Głuchołazy, Prudnik, Biała, Głogówek i Głubczyce. Swym zasięgiem obejmuje siedemnaście gmin. Ma powierzchnię 1800 km kw.

Historia

Nadleśnictwo Prudnik w kształcie zbliżonym do obecnego powstało 01.01.1972 r. Granice administracyjne Nadleśnictwa uzyskały aktualny przebieg w roku 1979.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Projekty i fundusze

Nasze nadleśnictwo bierze bądź brało udział w kilku projektach współfinansowanych ze środków zewnętrznych.