Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Prudnik
Nadleśnictwo Prudnik
77 4363241
77 4067342

ul. Dąbrowskiego 34

48-200 Prudnik

Zastępca nadleśniczego p.o. Nadleśniczego Nadleśnictwa Prudnik
Jarosław Myśliński
77 4363241
Główny księgowy
Joanna Zielińska
77 4363241

Dział Nadleśniczego

Andrzej Kwarciak
Inżynier nadzoru
Marek Kleczewski
Inżynier nadzoru
Piotr Jabłoński
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 77 4363241 wew. 221
Marcin Lisowski
p.o. Strażnik Leśny
Tel.: 77 4363241 wew. 221
Marcelina Wawak
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 77 4363241 wew. 131

Dział Zastępcy Nadleśniczego

Elżbieta Paszkowska-Stolarczyk
Starszy Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 77 4363241 wew. 334
Dominika Jazłowiecka
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 77 4363241 wew. 332
Szymon Rypień
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 77 4363241 wew. 335
Michał Koniarski
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 77 4363241 wew. 333
Rafał Kasza
Starszy Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 77 4363241 wew. 211

Dział Sekretarza

Wojciech Wicherek
Sekretarz
Tel.: 77 4363241 wew. 671
Romuald Żurakowski
Specjalista ds. transportu
Tel.: 77 4363241 wew. 673
Arkadiusz Żurakowski
Specjalista ds. remontów
Tel.: 77 4363241 wew. 672
Stanisław Duplak
Starszy Referent ds. administracyjnych
Tel.: 77 4363241 wew. 100

Dział Głównego Księgowego

Joanna Seńkowska
Specjalista ds. ekonomicznych
Tel.: 77 4363241 wew. 612
Weronika Chadryś
Księgowa
Tel.: 77 4363241 wew. 612
Małgorzata Joszko
Księgowa
Tel.: 77 4363241 wew. 614
Jolanta Sternal
Kasjer
Tel.: 77 4363241 wew. 613