Lista aktualności Lista aktualności

Nadleśnictwo Prudnik w liczbach V

15015 hektarów – powierzchnia terenów leśnych w zarządzie Nadleśnictwa Prudnik na 31.01.2018 r.

Gdyby wszystkie nasze lasy połączyć w jedną całość zajmowałyby obszar trójkąta pomiędzy Nysą, Głuchołazami i Prudnikiem. Podana powierzchnia obejmuje grunty sklasyfikowane w ewidencji jako lasy (Ls). Nadleśnictwo zarządza jeszcze gruntami sklasyfikowanymi jako zadrzewienia, użytki rolne, grunty zabudowane, nieużytki i grunty pod wodami (w sumie 209 hektarów). W sumie nasz majątek zajmuje 15224 hektary. Same lasy dzielą się na dwie kategorie: grunty pokryte roślinnością leśną i te, na których aktualnie nie ma tej roślinności (teoretycznie kiedyś może być), czyli drogi leśne, miejsca turystyczne, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, pod leśniczówkami i wiele innych. Są to tak zwane grunty związane z gospodarką leśną i zajmują obecnie 330 hektarów. Powierzchnia lasów nadleśnictwa ciągle rośnie. Dzieje się tak w wyniku przejmowania gruntów Skarbu Państwa od innych zarządców oraz wykupywania lasów niepaństwowych.