Lista aktualności Lista aktualności

Nadleśnictwo Prudnik w liczbach

1800 km2 – tyle wynosi ogólna powierzchnia w granicach administracyjnych Nadleśnictwa Prudnik = 180000 ha.

Pod względem zasięgu administracyjnego jest to jedna z największych jednostek Lasów Państwowych w kraju. Obszar nadleśnictwa rozciąga się na długości 90 kilometrów (odległość w linii prostej między najdalej położonymi punktami) i w różnym stopniu pokrywa się z terenami 5 powiatów i 17 gmin. Znajduje się tu 8 miast i około 250 mniejszych miejscowości. Nie w każdej gminie znajdziemy lasy Skarbu Państwa w zarządzie nadleśnictwa (np. brak takich w gminie Paczków). W takim przypadku działania ograniczają się do nadzoru nad lasami niepaństwowymi i realizowania innych zadań określonych przez prawo. W mniej więcej obecnych granicach nadleśnictwo istnieje od 1972 roku i powstało z połączenia 3 mniejszych jednostek: Nadleśnictwa Prudnik (w latach 1945-1959 Nadleśnictwo Głuchołazy), Nadleśnictwa Szklary i Nadleśnictwa Szczyty. Co jakiś czas granice były zmieniane (np. w latach 1976, 1979 oraz w ostatnich kilku latach). Nadleśnictwo Prudnik jest najdalej na zachód wysuniętą jednostką Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Od strony północnej i wschodniej graniczymy kolejno z nadleśnictwami: Tułowice, Prószków, Kędzierzyn, Rudy Raciborskie (wszystkie w tej samej dyrekcji). Granica południowa biegnie wzdłuż granicy państwowej z Republiką Czeską. Na zachodniej granicy znajdują się nadleśnictwa: Bardo Śląskie i Henryków, wchodzące w skład RDLP we Wrocławiu.

Granice nadleśnictwa można zobaczyć pod linkiem:

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy