Wydawca treści Wydawca treści

Ścieżka edukacyjna „Rezerwat Cicha Dolina”

Pierwsza ścieżka edukacyjna w Nadleśnictwie Prudnik. Biegnie wzdłuż jednego z najbardziej uczęszczanych szlaków turystycznych w Górach Opawskich.

Ścieżkę utworzono, aby przybliżyć turystom drzewostany objęte ochroną rezerwatową. Na długości około 2 km umieszczono 7 tablic opisujących najbardziej charakterystyczne gatunki flory i fauny rezerwatu.

Ścieżkę utworzono, aby przybliżyć turystom drzewostany objęte ochroną rezerwatową. Na długości około 1 km umieszczono 7 tablic opisujących najbardziej charakterystyczne gatunki flory i fauny rezerwatu.
1 – Punkt startowy. Na tablicy mapa z przebiegiem ścieżki, podstawy prawne utworzenia rezerwatu, lista zakazów na terenie rezerwatu
2 – Świat zwierząt. Opis fauny rezerwatu z krótką charakterystyką pluszcza, salamandry plamistej i popielicy.
3 – Las łęgowy. Typy lasów łęgowych na terenie Nadleśnictwa Prudnik. Najważniejsze zagrożenia.
4 – Świat roślin. Opis flory rezerwatu z krótką charakterystyką pokrzyka wilczej-jagody, lilii złotogłów i bluszcza zwyczajnego.
5 – Czosnek niedźwiedzi. Opis jednej z najbardziej charakterystycznych roślin rezerwatu.
6 – Buczyny. Opis dominującego zbiorowiska leśnego w rezerwacie.
7 – Świat roślin II. Ogólne informacje o roślinach chronionych z krótką charakterystyką wawrzynka wilczełyko, żywca kremowego i lepiężnika białego.