Wydawca treści Wydawca treści

PROW 2007-2013

Działanie 226 "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej na terenach dotkniętych naturalną katastrofą oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Lasy Państwowe realizują projekty o łącznej wartości 469 mln zł.
Celem jest odtworzenie potencjału produkcji leśnej uszkodzonego przez szkodliwe czynniki i katastrofy naturalne oraz wprowadzanie mechanizmów zapobiegających katastrofom naturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń przeciwpożarowych w lasach wszystkich własności.
Szczegółowe informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska.
W ramach działania Nadleśnictwo Prudnik realizuje zadanie Przebudowa dwóch dróg leśnych w Leśnictwie Pokrzywna. Przebudowa dotyczy drogi leśnej w Podlesiu o długości 2367 mb (tzw. droga krzyżowa) oraz drogi leśnej na Zamkową Górę o długości 1103 mb.