Wydawca treści Wydawca treści

Ścieżka edukacyjna „Biskupi Las”

Obiekt powstał w 2005 roku, a jego nazwa związana jest z tym, że lasy te stanowiły niegdyś własność biskupa wrocławskiego – władcy księstwa nyskiego.

Ze względu na ogrom zagadnienia na potrzeby ścieżki wybraliśmy kilka najważniejszych naszym zdaniem problemów.
Na ścieżce możecie się dowiedzieć:
- najważniejszych rzeczy o nadleśnictwie
- czym jest szkółka leśna
- po co nam mała retencja
- jaki las powinniśmy hodować
- jaka jest geologiczna przeszłość okolicznych terenów
- jakie chronione gatunki roślin i zwierząt można spotkać w Biskupim Lesie
- jakie są główne korzyści płynące z lasu
- jaka jest rola genów w życiu drzew
- co zagraża lasom
- co to jest odnowienie lasu
- jakie skutki mają pożary lasu
Ścieżka rozpoczyna się od miejsca parkingowego, w którego pobliżu znajduje się wiata drewniana z możliwością rozpalania ogniska. Na 3,5-kilometrowej trasie ścieżki znajduje się kilka obiektów powiązanych z jej tematyką – szkółka leśna, dwa zbiorniki małej retencji oraz wyrobisko w kraterze starego wulkanu.