Lista aktualności Lista aktualności

Ochrona ptaków w okresie lęgowym

Minimalizowanie wpływu realizacji prac gospodarczych na miejsca rozrodu i lęgi ptaków.

Rozpoczyna się sezon lęgowy ptaków. Gatunki żyjące w naszych lasach są pod ochroną, dlatego podczas realizacji prac leśnych staramy się maksymalnie zapobiegać niszczeniu ich miejsc gniazdowania. Robimy to głównie poprzez wcześniejsze wyszukiwanie drzew dziuplastych oraz czynnych gniazd. Może się jednak zdarzyć nieumyślne ścięcie drzewa z dziuplą lub gniazdem. Informujemy, że osobą do kontaktu w sprawie informowania o takich przypadkach na terenie Nadleśnictwa Prudnik jest rzecznik prasowy naszej jednostki (tel. 660 478 529).