Wydawca treści Wydawca treści

Miejsca rozpalania ognia w Nadleśnictwie Prudnik

W lasach znajdujących się w zarządzie nadleśnictwa wyznaczono 14 stałych ogólnodostępnych miejsc używania otwartego ognia (stan na 10.03.2021). Rozpalanie ognisk w tych miejscach nie wymaga zgody nadleśniczego. W razie organizowania ogniska dla większej grupy zaleca się kontakt z właściwym miejscowo leśniczym celem zabezpieczenia drewna.

Szczegółowa lokalizacja wyznaczonych miejsc znajduje sie na interaktywnej mapie dostępnej po kliknięciu w poniższą mapę poglądową (ze względu na pokrywające się oznakowania konieczne jest przybliżenie do odpowiedniej skali).