Asset Publisher Asset Publisher

XX Mała Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

44 uczniów z 17 szkół wzięło udział w jubileuszowej edycji konkursu.

29 listopada 2016 r. w Głuchołazach, w Ośrodku Wypoczynkowym „Czerwony Kozioł", odbył się finał jubileuszowej XX Małej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, organizowany przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych i Nadleśnictwo Prudnik.

W eliminacjach wewnątrzszkolnych wyłaniających reprezentacje finałowe wzięło udział 182 uczniów szkół podstawowych z terenu Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie" i jego okolic. Ostatecznie do finału zakwalifikowało się 44 uczniów reprezentujących 17 szkół.

Konkurs honorowym patronatem objęli: Burmistrz Głuchołaz, Starosta Prudnicki i Starosta Nyski, a patronat medialny zapewnił „Tygodnik Prudnicki".

W czasie konkursu uczniowie musieli zmierzyć się z 56 zadaniami sprawdzającymi ich wiedzę o Opolskich Parkach Krajobrazowych, ze szczególnym uwzględnieniem  Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie". Część pytań tradycyjnie wymagała rozpoznania występujących na terenie parków roślin, zwierząt i grzybów.

Po części konkursowej wszyscy zaproszeni zostali na słodki poczęstunek, a następnie na żywą lekcję przyrody na temat gadów prowadzoną przez Pan Andrzej Pająka,  hodowcę i edukatora. Pokaz „Świat gadów" umożliwiał nie tylko  zapoznanie się z warunkami ich bytowania i zagrożeniami dla gadów  płynącymi z działalności człowieka, największą atrakcją była możliwość bezpośredniego kontaktu z kilkunastoma żywymi okazami, przywiezionymi i prezentowanymi przez ich hodowcę.

W tym czasie komisja konkursowa złożona z pracowników ZOPK,  Nadleśnictwa Prudnik, Urzędu Miejskiego w Głuchołazach oraz Starostw Powiatowych w Nysie i w Prudniku skrupulatnie sprawdzała prace, aby wyłonić laureatów konkursu

Następnie wszyscy zaproszeni zostali na przepyszny obiad, a po nim na uroczyste podsumowanie olimpiady. Wręczanie nagród uświetniła grą na rogach reprezentacja sygnalistów z Nadleśnictwa Prudnik.

Laureatami olimpiady zostali:

I miejsce:  Zuzanna Pajor  (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dytmarowie)

II miejsce: Łucja Mordarska (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Głuchołazach)

III miejsce:  Jakub Skokun (Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Świętowie)

IV miejsce: Agnieszka Kasprzycka (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dytmarowie)

V miejsce:  Klaudia Bernat (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Głuchołazach)

VI miejsce: Martyna Wierna (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Głuchołazach)

VII miejsce: Wojciech Boruszak (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudziczce)

VIII miejsce:  Monika Jaśkowiec (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dytmarowie)

IX miejsce: Kinga Adamczyk Zespół Publicznych Szkół w Lubrzy)

X miejsce: Aleksandra Pietrzykowska (Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Świętowie)

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom konkursu życzymy dalszych sukcesów w nauce.

Na ogromne podziękowania zasłużyli również nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu, w tym opiekunowie laureatów: Pani Gabriela Skrobała z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dytmarowie, Pani Iwona Szram z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Głuchołazach oraz Pani Jolanta Gromala z Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie.

Pragniemy również gorąco podziękować licznym sponsorom, dzięki którym udało się, jak zawsze, obdarować wszystkich małych przyrodników. Sponsorami konkursu byli: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, Nadleśnictwo Prudnik, Urząd Miejski w Głuchołazach, Starostwo Powiatowe w Prudniku, Starostwo Powiatowe w Nysie, Zakłady Cukiernicze „Wacuś" w Nysie, Schattdecor Sp. z o.o. w Głuchołazach.