Asset Publisher Asset Publisher

V rewizja PUL

Rozpoczynamy tworzenie planu urządzenia lasu na lata 2018-2027.

18 marca w Pokrzywnej odbyło się spotkanie, na które zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji, służb i organizacji zainteresowanych dalszym kształtem naszych lasów. W trakcie spotkania przedstawiono podstawowe założenia nowego planu. Zaproszeni goście mogli przedstawić zarówno swoje oceny dot. gospodarki leśnej jak i oczekiwania na przyszłość. Obok kwestii czysto technicznych sporo miejsca w dyskusji zajęły sprawy turystyki oraz ochrony przyrody. Plan urządzenia lasu to podstawowy dokument, na którym opiera się gospodarka leśna. Głównymi nowościami przy tworzeniu nowego planu ma być oszacowanie ilości martwego drewna oraz wyliczenie wartości utraconej w związku z wyłączeniami lasów z użytkowania.