Asset Publisher Asset Publisher

Uważajmy na szlakach!

Wiatry fenowe z ubiegłego tygodnia powaliły tysiące drzew w lasach. Najwięcej szkód wystąpiło w pasie od Podlesia w stronę Nysy oraz w okolicach Prudnika.

Południowe wiatry typu fenowego (zwanego też halnym) pojawiały się w ciągu kilku dni z różnym nasileniem na terenie całego nadleśnictwa. Straty to nie tylko powalone drzewa ale także uszkodzone ogrodzenia upraw leśnych. Wiatrowały mogą występować przy szlakach turystycznych i drogach leśnych. Część drzew może mieć naderwane systemy korzeniowe, co w przypadku kolejnych wiatrów może skutkować ich upadkiem. Należy zachować dużą ostrożność. W dniach z silnym wiatrem najlepiej zrezygnować ze spacerów i wędrówek po naszych lasach.