Asset Publisher Asset Publisher

Sprzątanie Świata w PSP nr 4

Tegoroczna edycja akcji odbywa się pod hasłem „Turysto szanuj środowisko”.

Nadleśnictwo Prudnik od lat aktywnie prowadzi działania edukacyjne zmierzające do poprawy stanu czystości lasów. Akcja Sprzątanie Świata to idealna okazja by uświadamiać problem zaśmiecenia lasów i uczyć właściwego postępowania. Jednym z takich działań było spotkanie z uczniami klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Prudniku. Tematem pogadanki byli turyści w lesie, w szczególności problemy wynikające z ich obecności i sposoby minimalizacji negatywnych skutków turystyki dla środowiska leśnego.