Asset Publisher Asset Publisher

Rodzinne sadzenie drzewek na Górze Chrobrego

Setki młodych buków trafiło w miejsce po wyciętych świerkach.

21 kwietnia w leśnictwie Pokrzywna gościła grupa ponad 150 osób, głównie pracowników firmy Malta-Decor S.A. z rodzinami. Celem wizyty był udział w akcji Kronodrzewko – posadzenie drzewek ufundowanych przez firmę Kronospan. Dla pracowników Nadleśnictwa Prudnik wydarzenie to stało się okazją do przedstawienia naszych działań związanych z usuwaniem skutków klęski w lasach świerkowych. Po krótkim spacerze uczestnicy akcji otrzymali specjalistyczny sprzęt do sadzenia sadzonek kontenerowych oraz krótki instruktaż. Ze względu na duża liczbę osób drzewka zostały wysadzone w błyskawicznym tempie. Trzeba tu podkreślić, że celem tego typu akcji nie jest wykorzystywanie społeczeństwa do prac leśnych. Celem jest przede wszystkim informowanie o działaniach Lasów Państwowych zarządzających lasami będącymi własnością Skarbu Państwa. Sam akt posadzenia drzewka ma charakter symboliczny.