Asset Publisher Asset Publisher

Pszczoły wracają do lasu

Bartnicy z Nadleśnictwa Międzylesie odwiedzili Prudnik.

    Podczas XX Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego bartnicy dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem prezentując sztukę dziania kłód bartnych. Tego typu działania edukacyjne prowadzone są w ramach programu Bartnicy Sudetów. Dwie barcie przygotowane w trakcie imprezy prawdopodobnie trafią do lasów Nadleśnictwa Prudnik.  

    Ochrona owadów zapylających jest jednym z ważniejszych zagadnień dla leśników. Praca pszczół wpływa na poprawę bioróżnorodności, zwiększa ilość i jakość nasion roślin potrzebnych do odnowienia lasu oraz poprawia urodzaj owoców leśnych będących bazą pokarmową dla zwierząt. Pszczoły (nie tylko pszczoła miodna), jako owady zapylające w ekosystemach leśnych stanowią ważny element środowiska przyrodniczego.
Jednym z miejsc przyjaznych dla tych zapylaczy jest Kotlina Kłodzka, w której zaobserwowano stanowiska dziko żyjących pszczół miodnych. Dodatkowo w ramach prowadzonego tam pilotażowego projektu Bartnicy Sudetów siedliska zostaną wzbogacone o rośliny miododajne, poprawione warunki bytowania owadów zapylających poprzez zawieszenie tysiąca kłód bartnych w lesie oraz będą przeprowadzone działania edukacyjne wśród mieszkańców.

    Działania „Pszczoły wracają do lasu” są prowadzone w ramach projektu Lasów Państwowych „Zdrowa Żywność z Polskich Lasów”.