Asset Publisher Asset Publisher

OMTTK

Kolejny raz z rzędu w Wieszczynie odbyły się wojewódzkie eliminacje Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajobrazowego

W eliminacjach udział wzięło 9 trzyosobowych drużyn reprezentujących szkoły podstawowe, gimnazja i licea z Brzegu, Prudnika, Głuchołaz, Nysy oraz Praszki. W poszczególnych kategoriach szkolnych zwyciężyły drużyny reprezentujące: Szkołę Podstawową w Szybowicach (opiekun: Marek Flejter), Publiczne Gimnazjum nr 1 w Prudniku (opiekun: Halina Garczyńska) i Liceum Ogólnokształcące w Prudniku (opiekun: Anna Gattnar). Pracownicy Nadleśnictwa Prudnik przeprowadzili konkurs pod hasłem „Turystyczne ABC", w którym dzieci i młodzież musiały wykazać się znajomością gwary łowieckiej, roślin leczniczych, tropów zwierząt oraz umiejętnością określania wieku drzew na przekroju poprzecznym pnia.