Asset Publisher Asset Publisher

Ocena trofeów

W dniu 7 marca w siedzibie Nadleśnictwa Prudnik odbyła się ocena prawidłowości pozyskania samców zwierzyny płowej.

Zgodnie z ustawą Prawo Łowieckie odstrzał samców łosi, jeleni, danieli, saren i muflonów podlega ocenie co do jego zgodności z zasadami selekcji osobniczej. Oceny w obwodach podlegających wydzierżawieniu dokonują komisje powołane przez Polski Związek Łowiecki, w skład których wchodzą przedstawiciele: Polskiego Związku Łowieckiego oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, a w obwodach wyłączonych z wydzierżawienia ich zarządcy przy udziale odpowiednio przedstawiciela: Polskiego Związku Łowieckiego albo Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe bądź obu z nich. W Nadleśnictwie Prudnik tzw. ocena trofeów (uproszczona nazwa działania) odbywa się dwukrotnie w ciągu roku: jesienią dla saren oraz zimą/wczesną wiosną dla jeleni, danieli i muflonów (łoś na terenie nadleśnictwa pojawia się rzadko i nie jest znany przypadek odstrzału tego gatunku). Ocenie podlegają poroża i rogi (u muflona), przy czym w przypadku samców zwierzyny płowej wiek osobnika określa się na podstawie starcia uzębienia.