Asset Publisher Asset Publisher

O sytuacji świerka w Górach Opawskich

7 marca w Pokrzywnej odbyło się kolejne spotkanie specjalistów dotyczące zmian w lasach świerkowych na terenie Nadleśnictwa Prudnik.

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Lasów Państwowych (przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, N-ctwa Prudnik, Zakładu Ochrony Lasu w Opolu), przedstawiciel świata nauki z Instytutu Badawczego Leśnictwa, przedstawiciele lokalnego samorządu oraz goście reprezentujący Lasy Republiki Czeskiej (LCR). Uczestnicy spotkania zapoznali się z aktualnym stanem prac związanych z usuwaniem tysięcy drzew opanowanych przez korniki. Istnieje duża szansa usunięcia zaatakowanych drzew do połowy kwietnia br. Przedstawicieli głuchołaskiego samorządu interesowało utrzymaniu szlaków turystycznych oraz wpływ rezerwatu Cicha Dolina na sytuację świerka w Górach Opawskich. Goście z Czech przedstawili stan świerczyn na terenach przygranicznych. Spotkanie zakończono wyjazdem do rezerwatu Cicha Dolina, w którym będą prowadzone wycinki drzew suchych w pobliżu szlaków turystycznych (ze względów bezpieczeństwa) oraz świerków zasiedlonych przez korniki.