Asset Publisher Asset Publisher

Nowa ścieżka edukacyjna w Biechowie

8 października miało miejsce uroczyste otwarcie ścieżki Las Biechowski.

To czwarty tego typu obiekt utworzony staraniem leśników z naszego nadleśnictwa, w szczególności gospodarza terenu leśniczego Zbigniewa Surowieckiego (wytyczenie przebiegu i przygotowanie ścieżki) oraz autora niniejszej notki (opracowanie tablic). Tablice zamontowane na ścieżce opisują jeden z najciekawszych kompleksów leśnych w Nadleśnictwie Prudnik – miejsce o bogatej historii i ciekawej przyrodzie. Skromna uroczystość oficjalnego otwarcia obiektu znalazła piękną oprawę dzięki uczniom i nauczycielom ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Goszowicach. W dniu tym mogliśmy gościć przedstawicieli współpracujących z nadleśnictwem instytucji. Uczniom goszowickiej szkoły towarzyszyła pani dyrektor Beata Lichosik, Urząd Gminy w Pakosławicach reprezentował p.o. Zastępcy Wójta Pan Kazimierz Wołoszczak oraz sekretarz gminy Pani Edyta Peikert, Starostę Nyskiego zaś Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Jacek Tarnowski oraz Sekretarz Powiatu Pan Zdzisław Baran. Funkcję gospodarzy pełnili: nadleśniczy Stanisław Jurecki, Leśniczy Leśnictwa Biechów Zbigniew Surowiecki oraz podleśniczy w tymże leśnictwie Grzegorz Maślanka. Po otwarciu obiektu i przejściu całej trasy spotkanie zakończyło się skromnym posiłkiem pod wiatą myśliwską o nazwie Łosiówka.