Asset Publisher Asset Publisher

Nadleśnictwo Prudnik w liczbach X

12 dni - o tyle mógł wydłużyć się okres wegetacyjny w niektórych rejonach nadleśnictwa w ostatnich 30 latach.

Zmiany klimatyczne to jeden z najważniejszych problemów stojących przed leśnikami w XXI wieku. Temperatura powietrza jest jednym z głównych czynników regulujących wzrost i rozwój drzew, a przez to całe życie lasu. Zależy od niej m. in. jego skład gatunkowy, przyrost biomasy, zagrożenie od szkodników i pożarów czy fenologia. Okres wegetacyjny (OW) to część roku ze średnią temperaturą dobową powyżej 5 °C. Od lat 80-tych długość tego okresu wzrasta średnio o 4 dni na 10 lat. Badania przeprowadzone na podstawie danych ze stacji meteorologicznej w Głubczycach ujawniły, że w latach 1981-1990 OW trwał u nas średnio 225 dni. W latach 2001-2010 było to już 233 dni. Co ciekawe, niewielkim zmianom ulegał tu początek OW, który przypadał przeciętnie na 25-26 marca. Wydłużenie okresu nastąpiło głównie przez przesunięcie daty końcowej z 5 na 13 listopada. Nasze drzewa mają zatem coraz więcej czasu na aktywne życie. Jeżeli nie zabraknie im wody, będą szybciej rosły i szybciej dojrzewały. Będą się też szybciej starzały, co oznacza skrócenie cyklu produkcyjnego w leśnictwie.