Asset Publisher Asset Publisher

Nadleśnictwo Prudnik w liczbach IX

3000 ha - powierzchnia lasów w zarządzie nadleśnictwa rosnących na tak zwanych gruntach porolnych.

Oznacza to, że 1/5 naszych drzewostanów żyje na terenach wcześniej użytkowanych rolniczo. Zwarte puszcze porastające dawniej obszar nadleśnictwa zostały w 90 % wycięte pod uprawę rolną. Proce ten trwał tysiące lat i miał nieregularny przebieg. W pewnych okresach lasu ubywało, w innych powracał na utracone obszary. W ostatnich dekadach mieliśmy do czynienia z tą drugą sytuacją. Posadzone na gruntach porolnych drzewa muszą sobie radzić z wieloma trudnościami. Gleba użytkowana przez setki lat rolniczo nie posiada już właściwości gleby leśnej. Brak tu typowej dla lasu próchnicy wraz z całym bogactwem fauny, nie ma grzybów mikoryzowych, zmienione są właściwości fizyczne i chemiczne. Do tego często dochodzi erozja i wyjałowienie. Trudno zatem oczekiwać, że w miejscach tych szybko wyrosną piękne i bogate lasy. Odtworzenie w pełni funkcjonalnego ekosystemu leśnego potrwa zapewne setki lat.