Asset Publisher Asset Publisher

Nadleśnictwo Prudnik w liczbach IV

287 – liczba kompleksów leśnych czyli zwartych fragmentów lasu otoczonych terenami nieleśnymi.

Podana liczba dotyczy wyłącznie lasów Skarbu Państwa w zarządzie nadleśnictwa. Liczba kompleksów lasów niepaństwowych nie jest znana. Prawdopodobnie także należy je liczyć w setkach. Rozdrobnienie terenów zalesionych to jeden z najważniejszych czynników wpływających na gospodarkę leśną w nadleśnictwie. W poszczególnych leśnictwach liczba kompleksów waha się od 3 (w leśnictwie Ściborzyce) do 53 (w leśnictwie Wilemowice). Powierzchnia 90 % z nich nie przekracza 100 hektarów. Czas potrzebny na dotarcie do tych lasów z pewnością mógłby być lepiej wykorzystany. Miejscami problemem jest brak jakichkolwiek dróg dojazdowych. W takich przypadkach bardzo utrudniony jest na przykład wywóz drewna z lasu oraz dojazd wozów strażackich w razie pożaru. Fragmentacja lasu to także istotny czynnik ekologiczny decydujący o występowaniu wielu gatunków (w naukach przyrodniczych nazywa się to fragmentacją siedlisk – z angielskiego habitat fragmentation). Przykładowo mało prawdopodobne jest zadomowienie się u nas wilków, natomiast sarny znajdują tu idealne warunki.