Asset Publisher Asset Publisher

Nadleśnictwo Prudnik w liczbach III

10 % – przybliżona lesistość w granicach nadleśnictwa czyli udział wszystkich lasów w powierzchni ogólnej.

Określenie dokładnej lesistości w nadleśnictwie, podobnie jak w całej Polsce, jest w chwili obecnej niemożliwe ze względu na brak danych o wielu lasach, głównie tych niepaństwowych. Innym problemem jest to, jakie grunty należy uznawać za las. Czy tylko te porośnięte drzewami czy także te związane z gospodarką leśną, jak drogi leśne, miejsca turystyczne, grunty pod budynkami itp. Znaczenie ma także to do jakiej powierzchni się odnosimy - do całkowitej czy tylko lądowej. Przykładowo wg danych GUS lesistość Polski wynosiła na koniec 2017 roku 29,6 %, a według standardu międzynarodowego 30,9 %. Zdaniem niektórych specjalistów w Polsce mamy setki tysięcy hektarów nieopisanych lasów i w związku z tym lesistość na poziomie średniej europejskiej (około 33 %). Ze względu na żyzność gleb i tysiące lat rolniczej działalności człowieka w regionie, lesistość w nadleśnictwie jest znacznie mniejsza niż te podane wyżej. Zanik lasów nie był procesem liniowym, były okresy gdy ich udział malał, były takie, w których wzrastał. Przykładowo ostatnie dziesięciolecia to okres wzrostu lesistości następujący po kilkuset latach bez większych zmian.