Asset Publisher Asset Publisher

Nadleśnictwo Prudnik w liczbach II

15 – liczba leśnictw w nadleśnictwie czyli najmniejszych jednostek administracyjnych w Lasach Państwowych.

Ogólny trzystopniowy schemat zarządzania lasami (nadleśniczy – leśniczy – podleśniczy) znany był już, oczywiście pod innymi nazwami, we wczesnym średniowieczu. Kluczową rolę odgrywa w nim stanowisko leśniczego, który odpowiada za stan lasu i nadzoruje wszelkie wykonywane w nim prace. Obszar jego działania nazywamy leśnictwem. Liczba, granice i powierzchnia poszczególnych leśnictw mogą ulegać zmianom. Wielkość leśnictwa możemy określać dwojako. Albo poprzez powierzchnię w jego granicach administracyjnych, albo poprzez powierzchnię samych lasów. W praktyce częściej mówimy o tej drugiej. Średnia wielkość leśnictwa w Nadleśnictwie Prudnik wynosi około 1000 hektarów lasu (od 690 do 1539 ha). To zróżnicowanie wynika z tego, że przy podziale nadleśnictwa na te jednostki bierze się także pod uwagę powierzchnię administracyjną oraz inne czynniki, jak choćby rozdrobnienie lasów. Leśnictwo z mniejszą powierzchnią lasu nie musi być koniecznie łatwiejsze w „obsłudze”. Przy dużej ilości rozrzuconych fragmentów praca leśniczego może być nawet trudniejsza niż w większym, ale za to zwartym kompleksie. Leśnictwo może być administrowane jednoosobowo (leśniczy) lub przez kilka osób (leśniczy + 1-2 podleśniczych). Rzadko (i nie w naszym nadleśnictwie) spotkać jeszcze można w polskich lasach gajowego, który jest kimś pośrednim pomiędzy dyplomowanym leśnikiem a robotnikiem leśnym, inaczej mówiąc takim leśnikiem z przyuczenia. Każde leśnictwo posiada swoją kancelarię, zwykle w miejscowości, od której pochodzi jego nazwa.

Dane kontaktowe dostępne są pod adresem:

http://www.prudnik.katowice.lasy.gov.pl/lesnictwa