Asset Publisher Asset Publisher

Mini Olimpiada Wiedzy Przyrodniczej

Do finału olimpiady zakwalifikowało się 38 uczniów klas III i IV.

W dniu 24 kwietnia br. w Ośrodku Wypoczynkowym „Czerwony Kozioł" w Głuchołazach odbył się finał V Mini Olimpiady Wiedzy Przyrodniczej 2014. Jego organizatorami byli: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych Oddział w Pokrzywnej oraz Nadleśnictwo Prudnik. W przeprowadzenie konkursu (w roli sponsorów oraz poprzez udział przedstawicieli w komisji konkursowej) zaangażowały się także następujące instytucje: Starostwo Powiatowe w Prudniku, Starostwo Powiatowe w Nysie, Urząd Miejski w Głuchołazach, Urząd Miejski w Prudniku. Część nagród zakupiono ze środków WFOŚiGW w Opolu.
Laureatami Olimpiady zostali:
I miejsce – Łucja Mordarska - Szkoła Podstawowa nr 1 w Głuchołazach
II miejsce – Kornelia Gaweł – Szkoła Podstawowa w Burgrabicach
III miejsce – Rafał Grudziński – Szkoła Podstawowa w Charbielinie
Wszyscy uczestnicy finału oraz przygotowujący ich nauczyciele otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy. Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i książkowe.