Asset Publisher Asset Publisher

Międzynarodowe ćwiczenia strażackie w Prudniku

Zadania gaśnicze ćwiczyły jednostki OSP z gminy Prudnik oraz strażacy z Czech.

Ćwiczenia odbyły się na terenie leśnictwa Dębowiec. Do pozorowanej akcji gaszenia lasu wykorzystano zbiorniki retencyjne powstałe w ramach programu małej retencji górskiej. W akcji brał też udział śmigłowiec Lasów Państwowych. Celem było m. in. przećwiczenie przetłaczania i dowożenia wody na duże odległości (do dwóch kilometrów). Dotychczas strażacy najczęściej rozwijali odcinki węży podając wodę ze swoich samochodów. Jednostki OSP pełnią bardzo ważną rolę w ochronie przeciwpożarowej lasów Nadleśnictwa Prudnik. W ostatnich latach występowały długie okresy suszy i lasy były bardzo mocno narażone są na pożary. Ze względu na duże odległości, rozczłonkowanie kompleksów leśnych oraz trudności z dojazdami (konieczna dobra znajomość terenu), to właśnie strażacy z OSP są często pierwszymi na miejscu.