Asset Publisher Asset Publisher

Mała retencja w Leśnictwie Lipowa

Wraz z napełnieniem zbiornika w pobliżu Domaszkowic zakończyliśmy ostatnią inwestycję w ramach programu małej retencji górskiej.

Zbiornik w Leśnictwie Lipowa jest najmniejszy ze wszystkich wykonanych zbiorników. Ma 0,05 ha powierzchni. Położony jest w bardzo urokliwym, lekko pofalowanym terenie pomiędzy Domaszkowicami a Wężą. Obok funkcji retencyjnej zbiornik będzie miał duże znaczenie ekologiczne jako miejsce życia roślin i zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym. Zbiornik w pewnym sensie zastępuje naturalne rozlewiska tworzone przez bobry, które w odległych czasach niewątpliwie występowały wzdłuż lokalnych cieków wodnych. W Nadleśnictwie Prudnik woda stanowi jeden z najważniejszych, być może nawet najważniejszy czynnik limitujący wzrost roślin. Spowalnianie jej odpływu z lasu poprawia warunki życia drzew w okolicy, sprzyja ich odporności na choroby, umożliwia większe przyrosty. Wszelkie działania w tym kierunku nabierają dodatkowego znaczenia w warunkach ocieplającego się klimatu. Jednym z przewidywanych efektów tych zmian mają być wydłużone okresy letniej suszy, które pociągną za sobą szereg negatywnych konsekwencji.