Asset Publisher Asset Publisher

Mała Olimpiada Wiedzy Przyrodniczej

23 kwietnia 2015 r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Czerwony Kozioł” w Głuchołazach odbyła się VI edycja konkursu dla szkół podstawowych zlokalizowanych na terenach parków krajobrazowych Opolszczyzny.

Tematem edycji były chronione gatunki zwierząt, roślin i grzybów parków krajobrazowych Opolszczyzny. Organizatorami konkursu byli: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych oraz Nadleśnictwo Prudnik. Honorowym patronatem konkurs objęli: Burmistrz Głuchołaz, Burmistrz Prudnika, Starosta Prudnicki oraz Starosta Nyski. Patronat medialny objął „Tygodnik Prudnicki". Sponsorami nagród byli: Nadleśnictwo Prudnik, Urząd Miejski w Prudniku, Urząd Miejski w Głuchołazach, Starostwo Powiatowe w Prudniku, Starostwo Powiatowe w Nysie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Ośrodek Wypoczynkowy „Czerwony Kozioł" w Głuchołazach, Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych. Zgodnie z przesłanymi na adres organizatora protokołami z eliminacji wewnątrzszkolnych wzięło w nich udział 188 uczniów. Do finału olimpiady zakwalifikowało się 44 uczniów z 16 szkół.
Do konkursu przystąpiło 41 uczestników z 16 szkół zgłoszonych do konkursu.
Laureatami Olimpiady zostali:
I miejsce - Kinga Adamczyk ze Szkoły Podstawowej w Lubrzy
I miejsce - Monika Jaśkowiec ze Szkoły Podstawowej w Dytmarowie
III miejsce - Agnieszka Kasprzycka ze Szkoły Podstawowej w Dytmarowie
IV miejsce - Dawid Krukor ze Szkoły Podstawowej w Lubrzy
V miejsce - Zuzanna Pajor ze Szkoły Podstawowej w Dytmarowie
VI miejsce - Bianka Piasecka ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuchołazach
VII miejsce - Damian Jonarski ze Szkoły Podstawowej w Bodzanowie
VIII miejsce - Wiktor Bułka ze Szkoły Podstawowej Polskim Świętowie
IX miejsce - Jakub Czeczel ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Prudniku
X miejsce - Martyna Orzech ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Prudniku
Za wzorowe przygotowanie uczniów wyróżniono opiekunów:
- Panią Lillę Gąsior ze Szkoły Podstawowej w Lubrzy
- Panią Gabrielę Skrobałę ze Szkoły Podstawowej w Dytmarowie
- Panią Joannę Zych ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuchołazach
Wszyscy uczestnicy finału otrzymali nagrody (książki, nagrody rzeczowe, materiały promocyjne) i pamiątkowe dyplomy.