Asset Publisher Asset Publisher

Liczenie zwierzyny

Jak co roku wszyscy myśliwi i leśnicy przystąpili do szacowania liczebności zwierząt łownych w obwodach łowieckich.

Szacowanie liczebności wykonywane jest pod koniec zimy w celu określenia ile zwierząt przetrwało ten trudny okres. Na podstawie tych informacji (choć nie tylko) tworzony jest roczny plan łowiecki zawierający m. in. wysokość pozyskania łowieckiego. Ze względu na skryty tryb życia zwierząt dokładne ich policzenie jest praktycznie niemożliwe. Stosowane metody dają jednak rozeznanie co do zmian w pogłowiu.