Asset Publisher Asset Publisher

Korniki na start

Wraz ze wzrostem temperatury powietrza nasila się rójka szkodników w lasach świerkowych.

Ze względu na stosunkowo niskie temperatury w kwietniu wylot korników przeciąga się w czasie. Jest to dobra informacja  - im mniej czasu owady będą miały na rozwój, tym mniejsze zagrożenie dla drzew. O wszystkim jednak zadecydują warunki pogodowe najbliższych miesięcy. Obecnie pojawiają się osobniki z tak zwanej pierwszej generacji – chrząszcze, które przezimowały w ściole lub pod korą drzew i teraz atakują żywe drzewa. Aby zminimalizować skutki tego pierwszego uderzenia wszystkie zarejestrowane w poprzednim roku zasiedlone świerki zostały wycięte, a drewno wywiezione, okorowane lub zabezpieczone specjalną siatką. W lasach świerkowych wyłożono też setki różnego rodzaju pułapek feromonowych, które mają za zadanie wyłapywanie owadów. Kilkanaście osób będzie na bieżąco penetrowało te lasy wyszukując świeżo zasiedlonych drzew, tak by można je było w odpowiednim czasie usuwać.