Asset Publisher Asset Publisher

Konferencja o retencji

W dniach 23-24 października gościliśmy uczestników Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej pn. „Rola małej retencji w ochronie i kształtowaniu środowiska obszarów wiejskich”.

Organizatorami konferencji była Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Program konferencji dotyczył zagadnień małej retencji, w szczególności spowolnienia odpływu wód opadowych i wezbraniowych, retencji naturalnej i retencji leśnej. Prelegentami byli przedstawiciele środowiska naukowego (Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Techniczny w Dreźnie), samorządowcy (Urząd Gminy w Ozimku), leśnicy (Nadleśnictwo Zawadzkie, Nadleśnictwo Prudnik), przedstawiciele KM PSP w Opolu, Centralnego Muzeum Pożarnictwa, Zawodowej Straży Pożarnej w Ingolstadt oraz Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. W czasie podróży studyjnej w drugim dniu konferencji uczestnicy zapoznali się z działaniami zrealizowanymi w Nadleśnictwie Prudnik (zbiorniki małej retencji, zalesienia gruntów porolnych).