Asset Publisher Asset Publisher

Finał Mini Olimpiady Wiedzy Przyrodniczej 2016

27 kwietnia w Ośrodku Wypoczynkowym „Czerwony Kozioł” w Głuchołazach spotkało się 43 uczniów z 18 szkół.

Tematem edycji była różnorodność świata zwierząt. Organizatorzy konkursu to Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych oraz Nadleśnictwo Prudnik. Honorowy Patronat objęli  Burmistrz Głuchołaz, Burmistrz Prudnika, Starosta Prudnicki oraz Starosta Nyski. Patronat medialny objął „Tygodnik Prudnicki". Sponsorami nagród byli: Nadleśnictwo Prudnik, Urząd Miejski w Prudniku, Urząd Miejski w Głuchołazach, Starostwo Powiatowe w Prudniku, Starostwo Powiatowe w Nysie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Ośrodek Wypoczynkowy „Czerwony Kozioł" w Głuchołazach, Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych. Zgodnie z przesłanymi na adres organizatora protokołami z eliminacji wewnątrzszkolnych wzięło w nich udział 208 uczniów. Do finału olimpiady zakwalifikowało się 47 uczniów z 18 szkół. Laureatami Olimpiady zostali: I miejsce -  Wojciech Boruszak ze Szkoły Podstawowej w Rudziczce, II miejsce -  Jaromir Chruszcz ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Prudniku, III miejsce - Paulina Bajak ze Szkoły Podstawowej w Charbielinie. Za wzorowe przygotowanie uczniów wyróżniono opiekunów: Panią Edytę Kruk ze Szkoły Podstawowej w Rudziczce, Pan Ireneusza Trochowskiego ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Prudniku, Pan Marka Łobosa ze Szkoły Podstawowej w Charbielinie. Wszyscy uczestnicy finału otrzymali nagrody (książki, nagrody rzeczowe, materiały promocyjne) i pamiątkowe dyplomy.