Asset Publisher Asset Publisher

Czy świerk zniknie z Gór Opawskich?

Warunki pogodowe sprzyjają szybkiemu rozwojowi owadów zasiedlających osłabione drzewa.

Upalne dni znacznie przyspieszyły rozwój korników na drzewach pułapkowych. Są to drzewa ścięte specjalnie po to, by leśnicy mogli obserwować życie tych owadów. Wiedza o takich przejawach tego życia jak początek rójki, czas wgryzania się pod korę i zaawansowanie procesu składania jaj jest niezbędna przy planowaniu działań z zakresu ochrony lasu. Za najlepszą metodę „walki" z kornikami ciągle uważa się wycinanie drzew zasiedlonych i wywożenie drewna z lasu. W razie braku takiej możliwości drewno jest okorowywane, przy czym kora z larwami owadów musi zostać zniszczona (spalona lub zakopana). Co roku w Górach Opawskich wycina się dziesiątki tysięcy świerków. Przyszłość świerka zależy od zmian klimatycznych. Jeżeli klimat będzie się w dalszym ciągu ocieplał świerk może zniknąć z naszych lasów. Przewidywane przez niektórych gwałtowne ochłodzenie w kierunku nowej epoki lodowcowej będzie świerkom niewątpliwie sprzyjało.