Asset Publisher Asset Publisher

Czas grzybobrania

Po obfitych opadach w lasach pojawiły się grzyby. Przypominamy kilka ważnych zasad dotyczących ich zbierania.

1. Zbieramy grzyby tylko w lasach, które nie są objęte ochroną lub zakazem wstępu. Nie zbieramy grzybów w rezerwatach przyrody oraz na uprawach z drzewami do wysokości 4 m. Nie wchodzimy w miejsca, w których trwają prace leśne.

2. Zbieramy wyłącznie grzyby dobrze nam znane. Nie wkładamy do koszyka grzyba co do rozpoznania którego mamy choć najmniejszy cień wątpliwości.

3. Owocniki grzybów zbieramy tak, aby nie uszkodzić znajdującej się w podłożu grzybni.

4. Owocniki o pełnym i twardym trzonie zbieramy przez delikatne wykręcanie a te z cienkim lub miękkim trzonem odcinamy przy samej ziemi.

5. Miejsce po grzybie przykrywamy ściółką co zapobiega wysuszeniu odkrytej grzybni.

6. Nie zbieramy grzybów starych, zwiędniętych. Z nich wysypią się zarodniki i powstanie nowa grzybnia. Ponadto, nawet wśród gatunków jadalnych mogą pojawić się toksyny powodujące nieprzydatność do spożycia.

7. Nie zbieramy grzybów zbyt młodych, u których cechy rozpoznawcze nie zostały wykształcone i istnieje możliwość pomyłki.

8. Należy poznać grzyby będące pod ochroną. Zwykle występują one bardzo rzadko. Nieświadome zbieranie tych gatunków może przyczyniać się do ich zanikania.

9. Nie niszczymy grzybów trujących i niejadalnych. Są one w lesie potrzebne (tworzą tak zwane mikoryzy z drzewami, są pokarmem dla zwierząt) i stanowią swoistą dekorację leśnych ostępów.

10. Nie zbieramy grzybów do foliowych woreczków. Najlepszym rozwiązaniem są przewiewne wiklinowe kosze.

12. Staramy się unikać zbioru w miejscach silnie zanieczyszczonych, w sąsiedztwie zakładów przemysłowych czy przy poboczach dróg.