Asset Publisher Asset Publisher

Ścieżka dydaktyczna "Las Biechowski"

Ścieżka utworzona w 2014 roku w miejsce istniejącej wcześniej ścieżki "Wąwozy Biechowskie"

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna Las Biechowski (długość trasy około 2,5 km) ma na celu ukazanie walorów przyrodniczych jednego z największych kompleksów leśnych Ziemi Nyskiej oraz przypomnienie zasad obowiązujących podczas przebywania w lesie. Las Biechowski ma także ciekawą historię, o której opowiada tablica nr 1. Warto o niej pamiętać, szczególnie że ślady przeszłości mogą wkrótce całkowicie zniknąć. Tablica nr 2 opisuje miejscową faunę, taką jaką obserwujemy na początku XXI wieku. Kolejna tablica uczy rozpoznawania drzew – umiejętności zanikającej w miarę coraz większej migracji ludzi ze wsi do miast. Tablica nr 4 pokazuje grzyby jadalne, jakie można znaleźć w tutejszych drzewostanach. Przypominamy w tym miejscu o ważnej roli grzybów w środowisku leśnym. Kolejny punkt na ścieżce poświęcony jest najważniejszym drzewom w biechowskim lesie tj. dębom. Żaden inny gatunek (może z wyjątkiem świerka) nie odegrał takiej roli w historii Europy. Ścieżka kończy się tablicą o tzw. gatunkach introdukowanych, czyli obcych dla naszej przyrody. Teren dawnego parku pałacowego jest idealnym miejscem, by o nich wspomnieć.