Program „Zanocuj w lesie” w Nadleśnictwie Prudnik

Nadleśnictwo Prudnik przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Obszar na terenie Nadleśnictwa Prudnik składa się z 5 mniejszych obszarów położonych na terenie leśnictw: Ściborzyce, Trzebina, Lipowa, Buków, Biechów.

Poniższa mapa stanowi link do interaktywnej mapy Programu w RDLP Katowice

Lokalizacja w/w obszarów widoczna jest również na mapie dostępnej w sieci [https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy] oraz z poziomu aplikacji mBDL [dostępna w aplikacji Sklep Play – system android lub App Store – system iPhone, po zainstalowaniu aplikacji i jej uruchomieniu z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego].

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. regulaminem korzystania z obszaru (do pobrania poniżej)
 2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą
  1. wyznaczonymi miejscami do rozniecania ognia są: oddz. 56g w leśnictwie Trzebina (w pozostałych obszarach brak takich miejsc).
  2. nadleśnictwo nie zapewnia drewna do rozpalenia ognia.
 3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy. Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
 4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu (strona www.czaswlas.pl)
 5. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu (do pobrania poniżej)
 6. z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków
  1. nie dotyczy Nadleśnictwa Prudnik
 7. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 
  1. terminy polowań zbiorowych (do pobrania poniżej w okresie polowań),

Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (do pobrania poniżej) oraz przesłanie go na adres [prudnik@katowice.lasy.gov.pl] nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Dopuszczone jest korzystanie z kuchenek gazowych, o którym mowa w punkcie 17 nowego regulaminu.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: [rafal.kasza@katowice.lasy.gov.pl]

Link do ankiety dla użytkowników programu