Asset Publisher Asset Publisher

pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa.

Na terenie Nadleśnictwa Prudnik wszystkie zarejestrowane pomniki przyrody są wiekowymi drzewami, grupami lub alejami drzew. Zgodnie z dostępnymi informacjami w granicach administracyjnych jednostki występuje około 70 takich obiektów. Na gruntach w zarządzie nadleśnictwa znajduje się 10 pomników przyrody (pojedynczych drzew lub grup drzew). Ochroną objętych jest: 8 dębów szypułkowych, 1 jesion, 1 buk, 1 jałowiec i 1 daglezja.