Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa jest jedną z form ochrony przyrody obejmującą okazy oraz siedliska i ostoje gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

Ochrona gatunkowa w Nadleśnictwie Prudnik

1. Ochrona gatunkowa roślin - rejestracja i monitoring stanowisk gatunków chronionych, rzadkich i zagrożonych wyginięciem.

2. Ochrona gatunkowa zwierząt:

- rejestracja i monitoring stanowisk gatunków chronionych, rzadkich i zagrożonych wyginięciem,

- ochrona gatunków wymagajacych ustalenia stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu oraz regularnego przebywania;

- ochrona awifauny leśnej (ptaków) w ramach prowadzonej gospodarki leśnej

Ważna informacja!

Przypadki nieumyślnego zniszczenia stanowiska legowego wskutek prac gospodarczych można zgłaszać na numer 660 478 529 (kontakt do rzecznika prasowego nadleśnictwa).

3. Ochrona gatunkowa grzybów - rejestracja i monitoring stanowisk gatunków chronionych, rzadkich i zagrożonych wyginięciem,