Asset Publisher Asset Publisher

Obiekty edukacyjne

Nadleśnictwo Prudnik od lat systematycznie rozbudowuje bazę obiektów edukacyjnych.

Pierwszym obiektem utworzonym staraniem nadleśnictwa była ścieżka dydaktyczna „Rezerwat Cicha Dolina". Obiekt powstał w 2004 roku ze środków własnych Nadleśnictwa Prudnik przy współudziale pracowników Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych. W związku ze zniszczeniem pierwotnych tablic przez wandali na początku 2012 roku zamontowano nowe tablice o zmienionej treści. Ścieżka znajduje się w odległości ok. 1 km od miejsca postoju i miejsca na ognisko (polana turystyczna w Cichej Dolinie).

Kolejna ścieżka dydaktyczna – „Las Biskupi" w Leśnictwie Wilemowice – powstała przy wsparciu finansowym nieistniejącego już Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Nysie. Uroczyste otwarcie nastąpiło 22 września 2005 roku w oprawie artystycznej dzieci z zaprzyjaźnionej szkoły w Kamienniku.

Ścieżka dydaktyczna „Las Kubice" w Leśnictwie Kubice (też z udziałem PFOŚiGW SP w Nysie) została utworzona w 2007 roku. Otwarcia obiektu dokonano 23 października 2007 r. przy udziale młodzieży z Gimnazjum w Korfantowie. Rok później do ścieżki dodano ogródek dendrologiczny oraz ekspozycję geologiczną. Przy uwzględnieniu miejsc zagospodarowanych przez Koło Łowieckie „Łoś" z Nysy mamy w Kubicach cały kompleks obiektów edukacyjnych.

Ścieżka „Las Biechowski" – utworzona w 2014 roku w leśnictwie Biechów, długości około 2,5 km, ma na celu ukazanie walorów przyrodniczych jednego z największych kompleksów leśnych Ziemi Nyskiej oraz przypomnienie zasad obowiązujących podczas przebywania w lesie. Las Biechowski ma także ciekawą historię, o której opowiada tablica nr 1. Warto o niej pamiętać, szczególnie że ślady przeszłości mogą wkrótce całkowicie zniknąć. Tablica nr 2 opisuje miejscową faunę, taką jaką obserwujemy na początku XXI wieku. Kolejna tablica uczy rozpoznawania drzew – umiejętności zanikającej w miarę coraz większej migracji ludzi ze wsi do miast. Tablica nr 4 pokazuje grzyby jadalne, jakie można znaleźć w tutejszych drzewostanach. Przypominamy w tym miejscu o ważnej roli grzybów w środowisku leśnym. Kolejny punkt na ścieżce poświęcony jest najważniejszym drzewom w biechowskim lesie tj. dębom. Ścieżka kończy się tablicą o tzw. gatunkach introdukowanych.

Obok ścieżek dydaktycznych w nadleśnictwie wyróżniliśmy szereg punktów edukacyjnych – miejsc, w których prowadzona jest edukacja leśna. Najważniejsze to: teren szkółki leśnej w Leśnictwie Moszczanka, Wilczy Staw w Leśnictwie Ściborzyce, polana turystyczna przy wejściu do Cichej Doliny w Leśnictwie Pokrzywna.