Asset Publisher Asset Publisher

Mała retencja górska

Projekt indywidualny PGL LP ,,Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie" w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko" – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska.


Celem projektu jest spowolnienie odpływu wód z terenów górskich poprzez zwiększenie możliwości retencyjnych zlewni.
W ramach projektu zaplanowano działania zwiększające możliwości retencyjne obszarów górskich (m.in. budowę zbiorników, renaturyzację potoków i obszarów podmokłych), chroniące stoki przed nadmiernym spływem powierzchniowym oraz gwarantujące utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej. W skład zadań inwestycyjnych będą wchodzić kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne.
Szczegółowe informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które z ramienia Lasów Państwowych koordynuje projekt.

W ramach projektu Nadleśnictwo Prudnik realizuje następujące zadania:

Leśnictwo

Nazwa zadania

Powierzchnia w ha

 
 

Dębowiec

Zb. wodny nr 1  - Niemysłowice

1,10

 

Dębowiec

Zb. wodny nr 2 - Niemysłowice

1,24

 

Pokrzywna

Retencja korytowa - Sarni Potok

0

 

Trzebina

Budowa zbiornika Rudziczka

0,5

 

Dębowiec

Zbiorniki paciorkowe Dębowiec - 5 szt.

0,88

 

Lipowa

Zbiornik – kałuża ekologiczna Lipowa

0,05