Asset Publisher Asset Publisher

Buczyny

W przeciwieństwie do grabów w grądzie, panujące w buczynach buki nie muszą dzielić przestrzeni życiowej z tak liczną gromadą konkurentów.

Jedynym gatunkiem o znacznym udziale powinna być jodła i to tylko w miejscach o żyźniejszym podłożu. Piętro roślinne z przewagą buczyn zwane reglem dolnym osiąga w Sudetach wysokość ok. 1000 m n.p.m. gdzie styka się z piętrem górnoreglowych borów świerkowych. Ponieważ najwyższe położenia na opisywanym terenie nie przekraczają wysokości 900 m n.p.m. duże powierzchnie litych świerczyn na zboczach Gór Opawskich są dziełem gospodarki człowieka. Buczyny nie ograniczają się swym występowaniem do terenów górzystych, można je też spotkać na niżu, gdzie konkurują z grądami ustępując im wyraźnie w miejscach o ciężkim gliniastym podłożu. Obecnie buczyny występują w nadleśnictwie na powierzchni około 500 hektarów. W najbliższym czasie ich udział ulegnie niewątpliwie zwiększeniu, zarówno dzięki naturalnej ekspansji buka, jak i w wyniku planowej przebudowy zamierających świerczyn.