Asset Publisher Asset Publisher

Rok obfitości

Wyjątkowy urodzaj nasion w lasach nadleśnictwa.

Wiele wskazuje na to, że rok 2018 będzie udanym rokiem nasiennym w naszych lasach. Zjawisko lat nasiennych występuje u wielu drzew, z różną intensywnością. Ogólnie, im większe nasiona wytwarza drzewo tym dłuższa jest przerwa pomiędzy latami nasiennymi. Drzewa lekkonasienne, jak brzoza, mogą obradzać co roku, natomiast buki i dęby potrzebują czasem nawet 8-10 lat odpoczynku. Masowa produkcja nasion to ogromny wysiłek energetyczny, pochłaniający zapasy z poprzedniego roku. Urodzaj zależy zatem od skomplikowanego układu warunków środowiska, głownie pogodowych. Pogoda w roku poprzednim decyduje o ilości zapasów, ale nawet gdy drzewom udaje się zgromadzić ich odpowiednią ilość, wiosenne przymrozki mogą zniszczyć kwiaty, a susza ograniczyć owocowanie. Rok nasienny to dla leśników czas uzupełniania zapasów nasion na następne lata. Liczymy także na naturalny obsiew w miejscach, w których wycięliśmy drzewa. Każda sytuacja ma jednak także swoje negatywne strony. Nasiona masowo zjadane są przez gryzonie, na których z kolei rozmnażają się kleszcze. W przyszłym roku będzie trzeba szczególnie uważać przebywając w lesie.