Asset Publisher Asset Publisher

Kolejny zakup lasu

W roku bieżącym stan posiadania Nadleśnictwa Prudnik powiększył się o prawie 12 hektarów lasu.

Nabywanie lasów niepaństwowych przez Lasy Państwowe uregulowane jest w ustawie o lasach (art. 37). Ustawa opisuje przypadki, w których uzasadnione jest odkupywanie takich nieruchomości. Oprócz typowych lasów mogą to być także inne grunty i nieruchomości , o ile jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej. W pierwszej kolejności są to grunty przylegające do terenów w zarządzie Lasów Państwowych. Zakup możliwy jest także w razie likwidacji współwłasności i regulacji granicy polno-leśnej. W Nadleśnictwie Prudnik znajduje się około 2300 hektarów lasów niepaństwowych (13 % wszystkich lasów). Wyłączając większe fragmenty lasów komunalnych, rozdrobnienie tej formy własności (kilka tysięcy właścicieli) utrudnia prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej.