Asset Publisher Asset Publisher

Informacja o utrudnieniach na szlakach turystycznych

Prace przy szlakach turystycznych w leśnictwie Moszczanka

W związku z prowadzonymi pracami gospodarczymi w leśnictwie Moszczanka, w okresie od 6 do 14 marca 2023 r. wystąpią utrudnienia polegające na niedostępności odcinków niebieskiego i zielonego szlaku turystycznego (lokalizacja na szkicu mapowym).