Asset Publisher Asset Publisher

Dni wolne od pracy w roku 2020

14 sierpnia i 24 grudnia dniami wolnymi od pracy za święta przypadające w sobotę.

Zgodnie z Decyzją nr 7 Nadleśniczego Nadleśnictwa Prudnik z dnia 11.05.2020r., informujemy, że dniami wolnymi za święta przypadające w sobotę w tut. Nadleśnictwie ustalono:

1. Dzień 14 sierpnia 2020r. za święto przypadające w sobotę tj. w dniu 15 sierpnia 2020r.

2. Dzień 24 grudnia 2020r. za święto przypadające w sobotę tj. w dniu 26 grudnia 2020r.