Lista aktualności Lista aktualności

Zagrożenie na szlakach

Silne wiatry mogą łamać lub przewracać drzewa w Górach Opawskich.

W rejonie Biskupiej Kopy i sąsiednich wzniesień w wielu miejscach pozostawiono pojedyncze lub występujące w grupach drzewa z gatunków innych niż świerk. Celem tego działania jest uzyskanie naturalnego obsiewu tych drzew co da nam bardziej zróżnicowane młode pokolenie nowego lasu. Rosnąc pojedynczo lub w silnym rozrzedzeniu są one jednak podatne na działanie wiatru co powoduje powstanie dodatkowych zagrożeń. Do czasu usunięcia zagrożeń prosimy o szczególną uwagę na szlakach turystycznych.