Lista aktualności Lista aktualności

Wielkie sadzenie drzew

W tym roku planujemy posadzić ponad 900 tysięcy sadzonek 10 gatunków.

Koniec zimy to dla leśnika sygnał do rozpoczęcia działań odnowieniowo-zalesieniowych. Odnowienia wykonujemy w miejscach, w których dojrzałe drzewa wycięto stosunkowo niedawno (prawo stanowi, że mamy na to 5 lat od wyrębu). Zalesienia to nasadzenia na terenach, na których lasu nie było od dziesiątek, a zwykle od setek lat. Zalesiamy głównie grunty użytkowane wcześniej rolniczo. Dobre wyniki przy sadzeniu drzewek możemy uzyskać, jeżeli będą spełnione określone warunki, takie jak wilgotna ale niezamarznięta gleba, niezbyt wysokie temperatury czy duża wilgoć w powietrzu. Takie warunki znajdujemy w dwóch porach roku – wczesną wiosną (marzec-kwiecień) i późną jesienią (październik-listopad). Planujemy posadzić około 400 tys. sadzonek dębu, około 300 tys. młodych buków, 70 tys. jodełek, 60 tys. sosen, ponad 30 tys. lip, wreszcie tysiące małych świerków, jaworów, modrzewi, olsz i wiązów. Większość prac wykonają pracownicy zatrudnieni przez prywatne firmy leśne. W ramach działalności edukacyjnej prowadzone będą również akcje sadzenia lasu z udziałem dzieci szkolnych.