Lista aktualności Lista aktualności

Strategia dla świerka

W związku z nasilającym się zjawiskiem zamierania drzew opracowano specjalną strategię ograniczania liczebności korników.

Choć nasze piękne lasy świerkowe odchodzą stopniowo do przeszłości, wciąż mamy setki tysięcy żywych drzew, które bez naszej pomocy mogą w krótkim czasie uschnąć. Pogoda w czasie ostatnich lat, zwłaszcza łagodne zimy, bardziej sprzyjała kornikom niż świerkom. Rekordowo ciepły rok 2014 znacznie wydłużył okres aktywności tych owadów. Efektem są tysiące zasiedlonych drzew, z których już niedługo wylecą miliony chrząszczy po to, by zaatakować kolejne drzewa. Drzewa te muszą być jak najszybciej usunięte i wywiezione z lasu. Nasza strategia to jednak nie tylko wycięcie już zasiedlonych drzew. Zaplanowano wiele innych działań z zakresu tzw. ochrony lasu (stosowanie pułapek, drzew chwytnych, wyszukiwanie drzew świeżo zasiedlonych, korowanie drewna drzew zasiedlonych, stosowanie pułapek feromonowych na tartakach położonych w odległości do 3 km od świerczyn). Strategia dotyczy terenu całego nadleśnictwa, jednak większość prac zostanie wykonana na obszarze Gór Opawskich. Mogą się z tym wiązać utrudnienia dla turystów, za które gorąco przepraszamy.